'Les inscripcions a II ERA NOCTURNA ja estan tancades